O nás

Společnost Aqair s.r.o. se zabývá dodávkami a vývojem unikátních technologických řešení pro vodní hospodářství. Společnost je mimo jiné vlastníkem patentu k technologickému řešení „Airlift pro nízkoenergetický chov ryb“, které umožňuje intenzívní chov lososovitých ryb v průtočných vodách za výrazně výhodnějších ekonomických podmínek než standardní technologie (patent č. 306979 „Zařízení pro průmyslový chov vodních živočichů“ ze dne 13.9.2017).

Oproti běžně používané tzv. „Dánské technologii“ nově vyvinutá technologie využívá speciálních aerátorů a usměrňovacích ploch, jejichž součinnost umožňuje dosáhnout vysokého přísunu kyslíku do vody a současně zajistit dostatečně rychlý pohyb vody při podstatně nižším množství použitého vzduchu a výrazně nižší spotřebě energie.

Jak vznikla myšlenka nové technologie Airliftu pro chov lososovitých ryb?

„Nová technologie provzdušňování se začala rýsovat před více jak 10 lety při projektu stavby okrasných jezírek, kdy vyvstala potřeba vyřešit problém s jejich provzdušňováním a pohybem vody. Po revoluci jsem byl spoluzakladatelem firmy Betafiniš, která dodnes poskytuje komplexní služby při řešení problematiky v oblasti povrchových úprav, jejíž nedílnou součástí je výroba, úprava a doprava stlačeného vzduchu, takže tento úkol byl pro mě výzvou. Myšlenka tehdy byla inspirována především přírodou, jednoduchostí a jedinečností jejích řešení, a postavena na fyzikálních zákonech. Následně bylo vyrobeno několik prototypů, které byly postupně vylepšovány a dodnes fungují.

Bylo zřejmé, že jestliže toto zařízení funguje v zahradním jezírku, bude také fungovat ve větších nádržích a může tak pomoci významnou měrou chovatelům lososovitých ryb, pro které je okysličení vody zásadní podmínkou. První takový projekt na sebe nenechal dlouho čekat a technologie provzdušňování Airlift byla úspěšně instalována ve firmě Pstruhový ráj, s.r.o. v Ledči nad Sázavou, kde byl do té doby používán standardní Dánský systém. Vedle standardní technologie zde byl vybudován prototyp zemní nádrže, kde byla instalována nová technologie provzdušňování Airlift a bylo tak možné okamžitě porovnat účinnost a ekonomičnost obou technologií. Po roce provozu se ukázalo, že nová technologie je nejen účinnější, ale i mnohem úspornější na provoz. Oba systémy zde vedle sebe fungují od r. 2014, výsledky srovnání uvádíme v záložce reference.

Dalším krokem ve vývoji byla instalace nové technologie provzdušňování Airlift v mobilních plachtových nádržích o objemu cca 6 m3 vody, které jsou vhodné i pro domácí chov. Tyto nádrže jsme také instalovali v Pstruhovém ráji, s.r.o. a lze si je prohlédnout v naší fotodokumentaci a na videu.

Od loňského roku se zabýváme vývojem aplikace této nové technologie na provzdušňování rybníků, jejímž cílem je zamezit nedostatku kyslíku ve vodě a předcházet tak hromadnému úhynu ryb, jak se opakovaně děje v letních obdobích. Technologie prošla úspěšným testováním a děláme vše pro to, abychom ji připravili k výrobě v první polovině příštího roku.

Kdybych to měl shrnout, vidím v těchto nových technologiích zúročení svých dlouholetých profesních zkušeností a současně i svého koníčka, což je rybaření a obecně zájem o toto odvětví.“

Petr Fenik
jednatel

Zanechejte nám zprávu nebo dotaz
V případě jakéhokoliv dotazu budeme rádi, když nám zanecháte zprávu.